Speerpunten

Hier vindt u de onderwerpen waar de raadsfractie Deventer de komende raadsperiode (tot 2022) extra aandacht voor gaat vragen in de gemeenteraad. Als u meer wilt weten kunt u hier ons hele verkiezingsprogramma lezen.

Wij willen een Deventer doorgeven waar iedereen meetelt

 • Één zorgplan per gezin. Alle ondersteuning in een gezin wordt op elkaar afgestemd.
 • Mantelzorgers krijgen waardering en ondersteuning van de gemeente.
 • Zorg is altijd maatwerk. Een Persoons Gebonden Budget blijft mogelijk.
 • Vluchtelingen die niet terug kunnen krijgen bed, bad, brood en begeleiding.
 • Voldoende plekken waar jongeren onder begeleiding kunnen leren en werken.
 • Blijverslening voor ouderen zodat ze hun huis aan kunnen passen.

Wij willen een Deventer doorgeven dat investeert in de toekomst van kinderen

 • Alle gezinnen verdienen positieve aandacht en ondersteuning bij opvoeding.
 • Tempo maken met het verduurzamen van nieuwe en bestaande woningen.
 • Af van fossiele brandstoffen. Ruimte voor zonnepanelen en windenergie.
 • Snelle, comfortabele en veilige fietspaden, meer fietsenstallingen.
 • Vernieuwd afvalbeleid, lager vast tarief, aanpak zwerfafval en afvaldumping.
 • We laten voor onze kinderen een financieel gezond Deventer na.

We willen een Deventer doorgeven waar iedereen vrij kan zijn

 • Ruimte en waardering voor kerken en diaconale projecten die actief zijn in Deventer.
 • Beter uitstapprogramma prostitutie dat ook illegale en thuisprostitutie bereikt.
 • Rust voor ondernemers. Geen verplichte zondagsopenstelling voor winkeliers.
 • Ruimte voor ondernemers. Gemeente heeft één aanspreekpunt en komt afspraken na.
 • Experimenteren met een buurtbegroting waar bewoners zelf hun wijk leefbaar houden.
 • Elke wijk en dorp een eigen ontmoetingsplek die door bewoners wordt gedragen.