Arie de Niet (opvolger)

Ik ben Arie de Niet, getrouwd, vader van twee dochters en een zoon, werkzaam als dataspecialist bij adviesbureau Witteveen+Bos, fanatiek hardloper, maar vooral betrokken en gedreven om mij in te zetten voor Deventer en voor de ChristenUnie.

Ik zet mij in voor Deventer. Omdat ik trots ben op de unieke combinatie van een historische binnenstad met een mooi buitengebied. Maar ook omdat ik weet van de mindere kanten van onze stad: werkloosheid, armoede, uitbuiting, eenzaamheid. Onrecht dat bestreden moet worden. In de politieke arena, maar juist ook door dat samen te doen en de kracht te benutten van burgers, maatschappelijke organisaties en kerken in de stad.

Ik zet mij in voor de ChristenUnie. Omdat ik mij volop thuis voel bij een partij die geïnspireerd vanuit de bijbel concrete keuzes maakt. Voor gezinnen, voor jongeren, voor duurzaamheid.

De ChristenUnie heeft een goed en breed programma. Één van de speerpunten waar ik mij speciaal voor in wil zetten is het duurzaam bouwen. Ik fiets elke dag langs een aantal nieuwbouwprojecten in Deventer. Het is positief dat er weer wordt gebouwd in Deventer. Maar het is een gemiste kans dat er vooral huizen worden gebouwd uit het vorige decennium. Zonnepanelen worden niet eens als optie aangeboden. Dat vind ik onbegrijpelijk. Huizen bouwen met “nul op de meter” kan, dan moeten we dat ook doen. Ook in de verduurzaming van de bestaande bouw is een versnelling nodig. Dat levert inwoners energie, geld en comfort op.

Van 2014 tot 2018 was ik gemeenteraadslid. Sinds de verkiezingen in maart 2018 ben ik (weer) opvolger. Ook vanuit die rol wil ik bijdragen om het christelijke sociale geluid van de ChristenUnie duidelijk te laten horen. Dat is hard nodig. Voor sterke gezinnen, voor een goede jeugd, voor een duurzaam Deventer.