ChristenUnie steunt bijdrage geluidswal A1 bij Bathmen

topbanner_vervoer1donderdag 04 mei 2017 07:00

Bathmen is bang voor extra geluidshinder bij de verbreding van de A1. Het dorp neemt initiatief en is zelf met een voorstel gekomen voor een innovatieve duurzame geluidswal. De ChristenUnie steunt dat van harte in de hoop dat ook provincie en rijk gaan meebetalen.

Bathmen neemt initiatief voor geluidswal

De verbreding van de A1 is voor velen een zegen, maar voor de inwoners van Bathmen is het grote reden tot zorg. Een bredere A1 betekent meer verkeer dat op volle snelheid langs het dorp raast. Het geluidsniveau in Bathmen blijft op papier binnen de wettelijke normen. Metingen van het RIVM laten echter zien dat het geluidsniveau voor het dorp nu al ver over de norm voor woningen heen gaat.

De ChristenUnie heeft samen met andere fracties gesproken met de Belangenvereniging Bathmen (BVB). Fractievoorzitter Henrike Nijman: “Ik ben onder de indruk van de ideeën die de belangenvereniging heeft over geluidwerend maatregelen. Ik waardeer het initiatief en de aandacht voor duurzaamheid en innovatie.” In de raadsvergadering van 3 mei is een motie van Gemeentebelang besproken, die de ChristenUnie mee heeft ingediend, om de geluidwerende maatregelen bij Bathmen tot een gemeentelijk project te maken.

Waarom is dit zo belangrijk?

De plannen voor de verbreding van de A1 zijn nu in een stadium dat de gemeenten langs de A1 met Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel in gesprek zijn over projecten die langs de A1 moeten gebeuren, maar die niet direct met de verbreding zelf te maken hebben. Het geluid rondom Bathmen is zo'n onderwerp. Om dit onderwerp op tafel te krijgen bij de provincie en het rijk, moet de Deventer ook zelf bereid zijn te investeren en moet het de status hebben van een gemeentelijk project.

Daarna is het mogelijk om bij verschillende fondsen, ministerie en provincie geld aan te vragen. Met name het innovatieve en duurzame karakter van het plan biedt daarvoor kansen. Ook is een lokale energiecorporatie aan het nadenken hoe er energie uit deze geluidswal gehaald kan worden. Bijvoorbeeld met zonnepanelen.

Raad geeft geluidswal hoge prioriteit

Het wonen in Bathmen moet prettig zijn. Constante geluidshinder (de ene keer van het spoor en bij de andere windrichting van de A1) past niet bij een prettig en veilig woonklimaat. Het is dan ook terecht dat de Belangenvereniging Bathmen zich inzet voor de geluidswal. De ChristenUnie wil dat graag ondersteunen en bijdragen aan een geluidwerende oplossing die mooi, goed en duurzaam is. De motie is door de raad unaniem aangenomen. Daarmee krijgt het project niet alleen in Bathmen maar ook in de gemeenteraad de prioriteit die het verdient.

Labels
Fractie

« Terug