Arie de Niet: inwoners betrekken bij nieuwe cultuurvisie

topbanner_cultuur4dinsdag 28 februari 2017 23:33

Deventer gaat een nieuwe cultuurvisie maken. Twee weken geleden sprak de raad over de route die het college wil volgen om die visie vast te stellen. Alle gebruikelijke culturele gesprekspartners komen daarin aan bod. Arie de Niet heeft namens de ChristenUnie nadrukkelijk gevraagd om ook de inwoners te betrekken. Daarvoor was brede steun in de gemeenteraad en dus gaat de wethouder er mee aan de slag.

Waar staat staan we?

De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren grote besluiten genomen op het gebied van cultuur. Viking, nieuwe bibliotheek, sluiting museum, oprichting Deventer Verhaal. Daar was ook weerstand tegen. We hebben als bestuur aangerommeld in de besluitvorming rond het speelgoedmuseum. De bezuinigingen op de Leeuwenkuil moeten nog vorm krijgen. Volgende kortingen liggen al te wachten. Dat staat nog even fijntjes benoemd in het kader voor het proces van de nieuwe cultuurvisie.

Route naar cultuurvisie is te voorspelbaar

En nu gaan we een proces in om een nieuwe cultuurvisie vast te stellen. Dat hadden we misschien wel veel eerder moeten doen.

Vanwege de voorgeschiedenis is het misschien aantrekkelijk dat een beetje onder de radar te houden. Gewoon met de instellingen, het DOC en de bekende partners in het culturele landschap. Dat zit in het plan van aanpak. Vooruit een beetje vernieuwing en verbreding: maatschappelijke organisaties mogen ook meedoen. 

Maar ik mis één belangrijk onderdeel: het gesprek met onze inwoners. Hoe zorgen we dat de nieuwe cultuurvisie ook wordt gesteund door mensen in Voorstad, Diepenveen, Lettele, Spikvoorde? Dat ervaren wij echt als een gemiste kans. En het valt ons ook een beetje tegen van een college dat in haar bestuursakkoord schreef dat participatie de norm is en zegt te werken aan bestuurlijke en democratische vernieuwing.

Democratische vernieuwing is lef tonen

Het is met de voorgeschiedenis op cultuur spannend om in gesprek te gaan met inwoners. Maar het is tegelijk een kans.

Democratische vernieuwing is doen, experimenteren, lef tonen. En - laten we eerlijk zijn - dat past prima bij de culturele sector. Volgens ons als ChristenUnie is het ook hard nodig. Het is de enige manier om tot een cultuurvisie te komen met draagvlak in de stad en de dorpen.

Hoe moet dat dan? Dat weet ik ook niet precies. Wees creatief. Gebruik de expertise die er is. Richt een burgerpanel op. Nodig 100 willekeurige inwoners uit, laat ze meedenken, meedoen, meebeslissen over de cultuurvisie. Of kies een andere route om de inzichten van onze inwoners rond cultuur te betrekken in de nieuwe visie.

Brede steun

Voorafgaand aan het debat hield Marien van Schijndel als inspreker een warm pleidooi om inwoners beter te betrekken. Hij gaf een aantal goede praktijkvoorbeelden. Onze inbreng sloot daar goed bij aan. We kregen steun van veel andere partijen zoals PvdA en Gemeentebelang. D66 hield zich stil en dat is opmerkelijk voor een partij die altijd de mond vol heeft van democratische vernieuwing. Gelukkig zijn er ook fracties die het niet bij woorden laten, maar het ook in de praktijk willen brengen. Als ChristenUnie fractie hechten wij daar ook veel waarde aan. Deze tijd vraag om nieuwe manieren om inwoners te betrekken bij democratische besluitvorming. Wethouder Hartogh Heijs is het daarmee eens en gaat de route aanpassen zodat inwoners een duidelijke plaats krijgen.

Arie de Niet

Labels
Cultuur
Fractie

« Terug