Gemeente kan school in Loo niet redden

topbanner_basisschool_spelenzaterdag 28 januari 2017 16:18

De stichting OPOD heeft besloten de openbare basisschool in Loo te sluiten en te fuseren met een basisschool in Bathmen. Dat is pijnlijk voor Loo. Voor de gemeenteraad was er weinig keus. De school wordt te klein om in de toekomst kwaliteit te kunnen garanderen. Bovendien zijn er voldoende andere openbare scholen in de omgeving. De ChristenUnie heeft dus ingestemd met de fusie. Lees hier onze uitgebreide verantwoording.

Iedere school bijzonder

Voor de ChristenUnie is iedere school bijzonder. Scholen zijn namelijk niet van de overheid, maar van de ouders en van de samenleving. Dat geeft aan iedere school een eigen karakter. Dat geldt ook voor de basisschool in het dorp Loo achter Bathmen. Openbaar onderwijs met het karakter van het dorp waar het staat. De leerlingenaantallen van de Loo school lopen al een paar jaar terug. Volgens de prognose daalt het aantal leerlingen tot 23 in 2020. De stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD) die over de school gaat, heeft daarom besloten dat de school moet fuseren met één van de openbare scholen in Bathmen. Dat mag omdat er binnen een straal van 10 kilometer voldoende andere openbare scholen zijn. De Loo school moet dus sluiten en dat is een heel pijnlijk besluit voor het dorp.

Weerstand in Loo

Het dorp verzet zich fel omdat de school een belangrijk ontmoetingspunt is voor de gemeenschap in Loo. Het bestuur van stichting OPOD heeft zich niet voldoende gerealiseerd wat het bijzondere karakter is. Daarmee hebben ze een valse start gemaakt. Het onderwijs is bedoeld om kinderen klaar te maken voor hun plek in de samenleving. Dat doe je door zelf midden in die samenleving te staan. Dat heeft stichting OPOD niet gedaan en dat verwijt de ChristenUnie het bestuur. De relatie met de medezeggenschapsraad en de ouders is daardoor ernstig verstoord.

Kwaliteit van onderwijs in het geding

De ondergrens van de kwaliteit van onderwijs wordt bewaakt door de inspectie. Het is mooi dat er een toeslag is voor kleine scholen waardoor er ruimte is om scholen die goede kwaliteit leveren maar te klein worden om het financieel te redden, toch in stand te kunnen worden gehouden. Helaas is dat het punt wat nu in het geding is. De Loo school kan volgens het school bestuur van OPOD, niet langer de kwaliteit van het onderwijs garanderen. Ook niet met het gekozen TOM onderwijs. Dat blijkt uit de woorden van de bestuurder van het OPOD en van de directeur van de Loo school zelf in het gesprek dat de gemeenteraad met hen heeft gehad. Zij hebben heldere zorgen geuit over de kwaliteit van het onderwijs en hoe die te garanderen als de school zo klein wordt.

Valse hoop gewekt

Het is jammer dat Gemeentebelang en GroenLinks alleen het maatschappelijk belang en niet het onderwijs voorop hebben staan. Zeker door de berichten die de afgelopen week zijn verspreid en die een verkeerd of tenminste eenzijdig beeld geven. Daar waar het OPOD te eenzijdig naar het onderwijs belang heeft gekeken, kijkt Gemeentebelang te eenzijdig naar het maatschappelijke belang. En ook nog eens zonder perspectief te bieden, want er was geen bereidheid om de school over te nemen of geld beschikbaar te stellen. Ze hebben daardoor valse hoop gewekt bij de gemeenschap in Loo.

Fusie in goed overleg met de ouders in Loo

De afweging wat het juiste moment is om de fusie vorm te geven laten we op de plek waar het hoort: bij het OPOD in overleg met de ouders en de medezeggenschapsraad. Voor de ChristenUnie is het vooral belangrijk dat de kinderen op de juiste plek terecht komen. Welk type onderwijs past bij dit kind. En welke identiteit zoeken ouders in een school. Als daar een jaar langer voor nodig is, moet die tijd worden benut.

Voor de gemeenschap van Loo is het hier niet afgelopen. Er zijn meer zaken die een gemeenschap binden. Voor de raad zijn er buiten het onderwijs om mogelijkheden genoeg om de leefbaarheid van de kern te ondersteunen.

Henrike Nijman

Labels
Fractie

« Terug