15. Bep Welleweerd

  • Bep Welleweerd

    Ik wil een Deventer doorgeven waar onze kinderen zich fijn en veilig voelen

    Ik sta op de kieslijst van de ChristenUnie omdat deze partij staat voor sociale samenhang in Deventer. Iedereen telt mee, dus ook wanneer je nergens in gelooft of wanneer je een andere godsdienst belijdt dan de christelijke. Ik zet me in voor godsdienstvrijheid. Voor vrijheid om te geloven wat je wilt. Voor vrijheid om dat geloof te uiten binnen de grenzen van de wet.

    Ook zorg vind ik belangrijk. De mensen die ons land hebben opgebouwd tot wat het nu is, mogen we niet laten verkommeren in verpleeghuizen, waar ze met een onderbezetting aan personeel zitten. Als vrijwilliger zie ik elke week de enorme kaalslag die de bezuinigingen van de vorige kabinetten hebben veroorzaakt. Mantelzorgers verdienen steun en respect, economie en hoge salarissen zijn voor mij ondergeschikt aan de menselijke maat.

    Ik wil Deventer zo doorgeven dat onze kinderen zich fijn en veilig voelen en zich kunnen ontplooien tot betrokken en evenwichtige burgers.